FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - ZIMA 2015
Pełna nazwa firmy lub drużyny
kod pocztowy:
Adres firmy lub zgłaszającego
ulica:
miejscowość:
NIP:
Imię i nazwisko osoby zgłaszającej (w imieniu firmy, reprezentant drużyny)
Telefon zgłaszającego
Adres e-mail zgłaszającego
Nr PESEL zgłaszającego
Nr dowodu osobistego zgłaszającego
Zgłaszam drużynę do rozgrywek organizowanych przez:
MANO Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Mariusz Nowak
89-320 Wysoka, ul. Pocztowa 4
NIP 764-102-10-40, REGON 570202854
Koszt uczestnictwa: 2200 złotych brutto (dwa tysiące dwieście złotych zero groszy)
Warunkiem uczestnictwa w „Piłkarskiej Lidze Trójmiasta” jest dokonanie wpłaty na konto:
BZ WBK 96 1090 1320 0000 0001 0125 9067
Zgłaszający jest zobowiązany w szczególności do:
- dokonania wpłaty za udział w na podany w formularzu numer konta;
- zapoznania się i stosowania do regulaminu rozgrywek;
- dostarczenie listy zgłoszonej drużyny będącej aneksem do niniejszego zgłoszenia.
Zgłoszenie do rozgrywek stanowi podstawę do wystawienia przez organizatora faktury Vat bez podpisu w pełnej wysokości.
Oświadczam, że jestem osobą upoważnioną do zgłoszenia drużyny do rozgrywek w imieniu firmy lub sponsora. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią zasad przystąpienia i udziału w rozgrywkach zawartych w niniejszej karcie zgłoszeniowej (umowie) oraz w regulaminie i zobowiązuję się do ich przestrzegania. Jednocześnie zobowiązuję się do uregulowania należności. Upoważniam organizatora rozgrywek, MANO Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Mariusz Nowak do wystawiania faktury VAT bez podpisu odbiorcy. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez MANO Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Mariusz Nowak w celu informowania mnie o ofercie firmy zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ. U. 133 poz. 833 wraz z późniejszymi zmianami).
Wyrażam zgodę na używanie i rozpowszechnianie moich danych i wizerunku przez przez MANO Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Mariusz Nowak z siedzibą w Wysoka przy ul. Pocztowej 4 89-320 Wysoka, dla celów reklamowych, promocyjnych i marketingowych zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Nasza strona wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci komfortu przeglądania oraz podniesienia jakości oferowanych treści. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony, wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Po zapoznaniu się z informacją kliknij znaczek "X" w celu zamknięcia okna. Polityka Plików Cookies